Obec Stružná

Obec Stružná

Žalmanov, Horní Tašovice, Nová Víska

Tiskopisy ke stažení

žádost o přidělení čísla popisného/evidenčního zde ke stažení

souhlasné stanovisko rodičů k Vítání občánků zde ke stažení

žádost o povolení kácení zde ke stažení

hlášení stanoviště včelstev zde ke stažení

oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů zde ke stažení

odhlášení psa zde ke stažení

žádost o zrušení údaje o trvalém místu pobytu zde ke stažení

žádost pro stav.úřad k vydání územního souhlasu-str.1 zde ke stažení, str.2 zde ke stažení,str.3 zde ke stažení, str.4 zde ke stažení,str.5 zde ke stažení,str.6zde ke stažení