Obec Stružná

Obec Stružná

Žalmanov, Horní Tašovice, Nová Víska

OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění...komunál.odpadu

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Stružná k nahlédnutí zde