Obec Stružná

Obec Stružná

Žalmanov, Horní Tašovice, Nová Víska

Informace o zveřejňování schvál.rozpočtu,rozpočt.opatření, rozpočt.výhledu a závěreč.účtu obce Stružná