Obec Stružná

Obec Stružná

Žalmanov, Horní Tašovice, Nová Víska

e-podatelna

Elektronická podatelna: Obecní úřad Obec Stružná

Prostřednictvím níže uvedeného e-mailu můžete zaslat na Obecní úřad Obec Stružná datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

  • Elektronická adresa elektronické podatelny: obecstruzna@volny.cz
  • Časová možnost podání: kdykoliv
  • Potvrzení přijetí: následující úřední den podatelny
  • Úřední dny podatelny:
    pondělí 8:00 - 11:00 13:00 - 17:00
    středa 8:00 - 11:00 13:00 - 17:00

Prostudujte před odesláním